Telefon: 0755 046 913   Email: secretariatarpi@yahoo.com
Asociatia romana de psihoterapie integrativa
Sa invatam sa zburam impreuna in calatoria spre noi insine ca mai apoi sa ii invatam si pe ceilalti sa zboare cu noi!
Dezvoltare personala

A.R.P.I. DEZVOLTARE PERSONALA (200 ore)

 

 

Programul de dezvoltare personala oferit de catre Asociatia Romana de Psihoterapie   Integrativa este acreditat de catre COPSI si EAIP.

PARTICIPANTII LA PROGAMUL DE DEZVOLTARE PERSONALA PRIMESC LA FINALIZAREA CURSURILOR DIPLOMA DE PARTICIPARE LA CURSURI SI ADEVERINTE PE CARE LE POT FOLOSI IN CADRUL FACULTATII DE PSIHOLOGIE.

LA PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PERSONALA POT PARTICIPA CURSANTI DIN AFARA SFEREI PSHOLOGIEI, IAR DIPLOMA POATE FI FOLOSITA LA OPTIMIZAREA CV-ULUI.

DIPLOMA OBTINUTA  SI ORELE DE DEZVOLTARE PERSONALA  SI  REPREZINTA O CONDITIE PREMINARA PENTRU A PARTICIPA LA PROGRAMUL DE FORMARE DE BAZA PENTRU OBTINEREA DIPLOMEI DE PSIHOTERAPEUT INTEGRATIV.

DEZVOLTAREA PERSONALA SE POATE REALIZA IN PARALEL CU STUDIILE UNIVERSITARE SI POT PARTICIPA STUDENTI DIN CADRUL FACULTATILOR MENTIONATE IN LEGEA 213/2004

OBIECTIVE:


1. Achiziţionarea unor competenţe şi atitudini necesare dezvoltării personale
2. Înţelegerea schimbării ca parte a creşterii şi dezvoltării
3. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor interpersonale.


TEME ŞI CONŢINUTURI:

1. Imaginea de sine, stima de sine şi încrederea în sine (20 de ore)

        1.1. Psihoterapia şi gratificarea trebuinţelor
        1.2. Abordarea nevoilor din perspectiva lui Maslow şi a lui Casriel
        1.3. Nevoile personale din acest moment. Parte practică
        1.4. Expectanţe şi comportamente
        1.5. Motivaţia
        1.6. Analiza în binom şi apoi în cartel
        1.7. Aplicaţii practice. Exerciţii folosind oglinda. Rolul.
        1.8. Maniera în care comunicăm despre noi înşine
        1.9. Triunghiul victimă – salvator - agresor
        1.10. Despre personalitate, viziunea integrativă
        1.11. Ce este personalitatea?
        1.12. Definirea termenilor: individ, individualitate, persoană şi personalitate
        1.13. Accepţiunea conceptului de personalitate: antropologică, axiologică şi psihologică
        1.14. Tipuri şi definiţii ale personalităţii
        1.15. Abordarea structural-sistematică a personalităţii
        1.16. Teme şi exerciţii
 

 

2. Inteligenţa emoţională şi managementul stresului (40 de ore)
        2.1. Inteligenţa şi inteligenţa emoţională. Definiţie.
        2.2. Percepţia asupra realităţii şi implicarea emoţională (elemente de gestalt şi inteligenta emoţională, metafora vizuală). Managementul stresului
        2.3. Disciplina emoţională. Decizii. Etape. Furtuni emoţionale. Spiritul. Definiţia empatiei
        2.4. Cele 7 principii ale vindecarii emotionale. Impactul emotional la nivel somatic si comportamental
        2.5. Inteligenta emotionala in relatia de cuplu. Dragostea
        2.6. Nevoi fundamentale din perspectiva inteligentei emotionale
        2.7. Exercitii si tehnici :Tehnica de amplificare a bucuriei
        2.8. Anexe
             a) Exerciţii de conştientizare a emoţiilor, de percepţie la nivel somatic a emoţiilor şi identificare gândurilor şi convingerilor care le însoţesc, ajustarea comportamentală
             b) Aplicaţie practică pentru acceptarea propriilor comportamente
            c) Aplicaţii comportamentale ale disciplinei emoţionale
3. Comunicarea şi abilităţile sociale (30 de ore)
        3.1. Introducere în teoria comunicării
        3.2. Clasificări ale comunicării
        3.3. Evoluţia cercetărilor teoretice privind comunicarea
        3.4. Motivaţia comunicaţională maritală (de la individualitate la realizările comune şi teama de schimbare). Filtre în câmpul alegerilor
        3.5. Sistemul social şi comunicarea
        3.6. Informaţia şi comunicarea
        3.7. Instrumentele comunicării. Clasificări ale limbajului
        3.8. Funcţiile şi barierele comunicării
        3.9. Teorii şi modele ale comunicării
        3.10. Comunicarea nonverbală - decodificarea mesajelor corporale
        3.11. Comunicarea orală. Tipuri de oratori
        3.12. Comunicarea scrisă
        3.13. Comunicarea audiovizuală
        3.14. Publicul – Receptorul comunicării mediatice. Încercări de definire.  Categorii
        3.15. Opinia publică – Sursă şi efect al comunicării
        3.16. Abilităţi de comunicare
 

 

4. Rezolvarea creativă a problemelor (30 de ore)
         4.1. Rezolvarea creativă a problemelor. Introducere
         4.2. Metode de lucru: crearea unui colaj din imagini, interpretare din perspectiva psihoterapiei psihanalitice
        4.3. Natura credinţelor, cum se formează sistemul de convingeri pe care îl identificăm a ne aparţine, gestionarea resurselor proprii pe care le-am conştientizat
        4.4. Identitate, valori, abilităţi comportament-mediu
        4.5. Credinţe referitoare la abilităţi
         4.6. Aptitudini, credinţe, comportamente. Rezistenţa la schimbare – propuneri de rezolvare creativă în impasul terapeutic
         4.7. Activitate practică (exerciţii): Linia timpului şi aplicaţii terapeutice creative (folosirea de sugestii, metafore vizuale, povesti terapeutice) pentru rezolvarea problemelor din trecut
         4.8. Tema: Care sunt aptitudinile dumneavoastră?
         4.8. Activitate practică: Identificarea aptitudinilor personale
         4.9. Aplicaţii ale creativităţii în terapia cu copii
5. Terapie individuală şi de grup. Despre credinţe (40 de ore)
        5.1. Modelul integraţional, transcultural. Propria vedere a psihoterapeutului asupra lumii şi sistemul valoric
        5.2. Psihoterapia şi credinţele. Credinţe în timp
        5.3. Tipurile de credinţe: credinţe pozitive - credinţe limitative
        5.4. Posibilitate. Abilitate. Merite. Importanţa limbajului folosit de către pacient în menţinerea sau rezolvarea obiectivelor propuse în terapie
                5.4.1. Aplicaţie practică: Explorarea unui obiectiv important prin metoda de identificare a credinţelor limitative
        5.5. Metoda schimbării credinţelor
Aplicaţie practică: Axa credinţelor
Aplicaţie practică: Conştientizarea trecutului ce influenţează prezentul
Aplicaţie practică: Conştientizarea prezentului, cele 5 prize de  conştiinţă (prin învăţare, prin hărţile proiectate, propriile proiecţii, prin conştientizarea conflictelor, prin conştientizarea proceselor)
        5.6. Credinţele proprii psihoterapiei integrative
        5.7. Convingerile excelenţei
  a) Aplicaţie practică: Examinaţi ce gândesc oamenii despre ei înşişi (Exerciţiu de identificare)
Tema 1: Pe ce se fundamentează deciziile pe care le luăm
Tema 2: Convingerile excelenţei
Tema 3: A fi în acord cu sine
  b) Aplicaţie practică: Identificarea credinţelor personale.
 

 

6. Tehnici de dezvoltare personală (40 de ore)
        6.1. Iniţierea contactului între terapeut şi client
        6.2. Relaţiile de juxtapunere
        6.3. Codul bunelor practici
        6.4. Discuţii pe baza ghidului de practică clinică în psihologie
        6.5.Implicarea terapeutului ce subliniază recunoaşterea, validarea, normalizarea şi prezenţa acestuia în procesul terapeutic
        6.6. Interpretarea şi atingerea terapeutică. Ancorarea unei sugestii terapeutice prin acompanierea prin contact
       6.7. Diferenţe între contactul tehnic, intenţionat şi comunicativ. Contactul terapeutic facilitează dizolvarea mecanismelor de apărare şi integrarea parţilor neacceptate
       6.8. Feed-back despre percepţia proprie a tehnicilor ce vor fi recomandate pacienţilor, feed-back–ul fiecărui participant la nivel mental, afectiv, corporal şi interpretarea în maniera integrativă
        6.9. Anexe:
               a) Anexa 1: Harta zonelor corporale neacceptate
               b) Anexa 2: Abordarea Reichiană a inelului muscular la nivelul gâtului (tehnica de relaxare prin rotiri şi mişcări ale gâtului). Interpretarea din perspectiva deblocării aptitudinilor de comunicare, prin intervenţia la nivel somatic.

Notă: Şedinţele de dezvoltare personală se pot desfăşura concomitent cu formarea de bază