Telefon: 0755 046 913   Email: secretariatarpi@yahoo.com
Asociatia romana de psihoterapie integrativa
Sa invatam sa zburam impreuna in calatoria spre noi insine ca mai apoi sa ii invatam si pe ceilalti sa zboare cu noi!
Cursuri de formare continua acreditate copsi

A.  DENUMIREA CURSULUI:  COMUNICARE SI TERAPIE

LECTORI: Prof. Univ. Dr. Tudora Sima, Dr. Paul Barber, Psih. Princ. Dr. Gina Chiriac 

SCOPUL:

Modulul de COMUNICARE ŞI TERAPIE  are ca scop optimizarea modalităţilor  de comunicare a participanţilor care să-i pregătească pentru o activitate eficientă în intervenţia şi tratamentul psihoterapeutic în ameliorarea tulburărilor psiho-somatice. Competenţa oferit de acest modul studenţilor se referă la

- dezvoltarea competenţelor necesare realizării unui management performant al comunicării

- deschiderea către noi modalităţi de comunicare  menite să ducă la realizarea unei relații conguente cu pacientul

- profesionalizarea psihoterapeutului prin formarea acestuia ca practician autoreflexiv şi proactiv.

- dezvoltarea abilităţilor proprii prin cadrele de lucru create ce au drept scop implicarea directa în aplicațiile practice efectuate

- aprofundarea si rafinarea cunoștințelor dobândite în formarea de bază ca psihoterapeut

- crearea prerechizitelor obligatorii în formarea postuniversitară ca psihoterapeut.

 

OBIECTIVE :

 • Dezvoltarea capacității de comunicare a participanților, a exprimării  verbale si non-verbale din perspectiva inteligenţei emoţionale (capacitatea de a simţi şi a fi conştient de de a observa şi de a intui sentimentele şi nevoile celorlalţi pentru a dezvolta relaţii armonioase, de apreciere şi respect reciproc) ;
 • Depăşirea blocajelor în relaţiile interpersonale, conștientizarea manierei proprii de exprimare si crearea unei relații terapeutice în care pshihoterapeutul să devină capabil să identifice prin elemente specifice comunicării cât mai multe dintre coordonatele universului interior al pacientului
 • Crearea unei relații terapeutice rafinată prin folosirea în terapie de către psihoterapeut  a elementelor de limbaj ce aparțin pacientului în scopul creării unui cadru securizant si empatic care are drept scop eficientizarea terapiei

 

PARTICIPANȚII LA CURS :

Pot participa la curs psihologi, psihiatrii, medici, persoane care lucrează în învatamant, cercetare, organizatii, cursanti in formare in psihoterapie. Persoanele care pot primi credite, conform COPSI, sunt psihologii cu atestat de libera practica. Alaturi de psihologi pot participa studenti si specialisti din alte domenii, insa fara a primi credite.

METODA DE LUCRU: Modulul va fi structurat sub formă de curs şi aplicații practice pe parcursul a treizeci de ore. Ca metode de lucru cursul va presupune prelegeri, discuţii interactive activităţi practice, feed-back si intervenții psihoterapeutice dacă este cazul

 

TEORIA  COMUNICARII CA STIINTĂ DE FRONTIERĂ SI PSIHOTERAPIA

 • DEFINIREA COMUNICARII
 • EVOLUTIA CERCETARILOR TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA
 • CADRUL SOCIAL SI COMUNICAREA
 • INFORMATIA SI COMUNICAREA
 • INSTRUMENTELE COMUNICARII
 • FUNCTIILE SI BARIERELE COMUNICARII
 • TEORII SI MODELE ALE COMUNICARII
 • COMUNICAREA NONVERBALA
 • COMUNICAREA ORALA

 

 II. Aplicatii practice ale comunicării în terapie 

 

- Jocuri de rol- identificarea elementelor de limbaj specifice profesiei pacientului si interpretarea sensurilor din perspectivă terapeutică

- Limbajul terapeutului si analiza diferentelor din perspectiva profesiei(limbajul unui medic, al unui psiholog), al dialectului, etc. si influenta acestor elemente în terapie

- Comunicarea si elemente de inteligență emoțională comunicare non-verbală si feed-back

 

B. DENUMIREA CURSULUI:  REZISTENTA LA SCHIMBARE

LECTORI: Dr,Ken Evans,M.A. Joanna Hewitt Evans, Psih.princ Gina Chiriac 

SCOPUL:

Modulul REZISTENTA LA SCHIMBARE are ca scop prezentarea de tehnici de intervenţie psihoterapeutică  menite să determine  întelegerea modalitătii aparitiei  rezistentelor la schimbare si evitarea activării rezistentelor din perspectiva psihoterapiei integrative, să-i pregătească pe participanti pentru o activitate eficientă în optimizarea umană  prin  utilizarea în tratamentul psihoterapeutic a unor strategii si modalităti de actiune pentru a face fată provocărilor apărute în cadrul interventiei psihoterapeutice atunci când aceste rezistente apar.

OBIECTIVE :

- Deoarece relatiile interpersonale sunt considerate ca fiind elementul principal al dezvoltării individului, iar relatia terapeutică se conformează acestui principiu si  constituie un model pentru stabilirea unor repere congruente în procesul de vindecare,  competenţa oferita de acest modul participantilor se referă la  tehnicile pentru deblocarea rezistenţelor si care urmează trei paşi principali: reflectarea empatică a rezistenţei pacientului; abordarea indirectă a pacientului; oferirea de întăriri pentru implicarea pacientului în procesul de diagnostic,

- dobândirea unor abilităti de a identifica rezistentele apărute în timpul construirii relatiei terapeutice si pe parcursul terapiei precum si oferirea de metode pentru a dezamorsa aceste rezistente si de mentine din partea psihoterapeutului o flexibilitate în interventie, menită să constituie baza unui altfel de model relational pentru pacient,

- dezvoltarea abilităţilor proprii ale participantilor prin cadrele de lucru create ce au drept scop implicarea directa în aplicatiile practice efectuate pentru întelegerea prin învățarea directă,

 

PARTICIPANTII LA CURS :

Pot participa la curs psihologi, psihiatrii, medici, persoane care lucrează în învatamant, cercetare, organizatii, cursanti in formare in psihoterapie. Persoanele care pot primi credite,conform COPSI, sunt psihologii cu atestat de libera practica. Alaturi de psihologi pot participa studenti si alti specialisti, insa fara a primi credite.

 

METODA DE LUCRU: Modulul va fi structurat sub formă de curs şi aplicatii practice pe parcursul a treizeci de ore. Ca metode de lucru, cursul va presupune prelegeri, discuţii interactive activităţi practice, feed-back si interventii psihoterapeutice dacă este cazul.

TEMATICA CURSULUI : PREZENTARE GENERALĂ

 • Introducere

Psihologia umanistă, abordarea integrativă  si cadrul terapeutic. Ce sunt rezistentele? De unde provin?

- Rolul si atribuţiile psihoterapeutului în sedintele terapeutice destinate depăsirii rezistentelor si competentele perceptive ale terapeutului

- Rolul aliantei psihoterapeutice. Co-crearea relaţiei psihoterapeutice. Empatia, exprimarea verbală a emotiilor.

- Rezistențe manifestate la nivel constient sau inconstient- mecanismele de apărare

- Identificarea tipului de rezistente după provenientă: din mediul social, familial, cultural, al convigerilor religioase, sistemul de crezuri

 

 • Tehnici de interventie folosite în tratamentul psihoterapeutic integrativ.Tehnici individuale şi de grup utilizate:

        

Tehnici de depăsire a rezistentelor manifestate în cadrul sedintei  de diagnostic şi evaluare clinică.

- Modalităti de stabilire clară a obiectivelor interventiilor,

- Conceptualizarea cazului si întelegerea mecanismelor care declansează activarea rezistentelor (ce probleme au apărut, care este sursa lor si cum pot fi rezolvate)

- Flexibiliatea în utilizarea tehnicilor si adapterea instrumentelor de interventie pe parcursul terapiei la situatiile noi apărute- actiunea de ascultare activă, tăcerea

- Intervenţia psihoterapeutică si rezistentele manifestate de catre pacienti pe parcursul acesteia. Metode de a reduce rezistentele pacientului: contactul cu mediul, conștientizarea, recadrarea, sfatul în contextul posibitătii alegerii de a asculta sau nu sugestia terapeutului, reformularea.

- Tema pentru acasa si rezistentele la schimbare

 

 • Aplicatie practică si model de interventie pentru depăsirea rezistentelor determinate de sistemul crezurilor
 • Valori ale psihoterapiei integrative- Ken Evans (Introducere în psihoterapia integrativă)

 

C. DENUMIREA CURSULUI:  INTELIGENTA EMOTIONALĂ. CONDUITA ÎN VIATĂ SI REUSITA

LECTORI: Prof. Univ. Dr. Tudora Sima, Dr. Paul Barber, psih. MA. Angela Carr,  Psih. princ. Gina Chiriac.

SCOPUL:

Modulul de INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ are ca scop familiarizarea participantilor cu tehnicile de intervenţie psihoterapeutică din perspectiva inteligentei emotionale  şi care să-i pregătească pentru o activitate eficientă în optimizarea umană si tratamentul psihoterapeutic. Competenţa oferită de acest modul participantilor se referă la:

 • dezvoltarea abilităţilor proprii prin cadrele de lucru create ce au drept scop implicarea directa a participantilor în aplicatiile practice efectuate
 • aprofundarea si rafinarea cunostintelor dobândite în formarea de bază ca psihoterapeut (psihologi cu drept de liberă practică)
 •  pentru psihologii cu drept de liberă practică, crearea prerechizitelor obligatorii în formarea postuniversitară ca psihoterapeut.

 

OBIECTIVE :

 • Dezvoltarea inteligenţei emoţionale (capacitatea de a simţi şi a fi conştient de sentimentele şi senzaţiile sale, de a le exprima, de a-şi controla şi amâna impulsurile pentru un beneficiu mai mare şi mai important, de a recunoaşte ce depinde de sine şi ce aparţine celuilalt, de a integra nevoile sale în comportamente coerente adaptate realităţii exterioare, de a observa şi de a intui sentimentele şi nevoile celorlalţi pentru a dezvolta relaţii armonioase, de apreciere şi respect reciproc) ;
 • Depăşirea blocajelor în relaţiile interpersonale şi afirmarea personalităţii într-o manieră responsabilă, prin asumarea consecinţelor propriilor atitudini şi comportamente.

 

 

PARTICIPANTII LA CURS :

Pot participa la curs psihologi, psihiatrii, medici, persoane care lucrează în învatamant, cercetare, organizatii. cursanti in formare in psihoterapie. Persoanele care pot primi credite,conform COPSI, sunt psihologii cu atestat de libera practica. Alaturi de psihologi pot participa studenti si alti specialisti, insa fara a primi credite.

 

METODA DE LUCRU:

Modulul va fi structurat sub formă de curs şi aplicații practice pe parcursul a treizeci de ore. Ca metode de lucru cursul va presupune prelegeri, discuţii interactive activităţi practice, feed-back si  model de interventii psihoterapeutice dacă este cazul.

 

 

TEMATICA CURSULUI: INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ȘI REUȘITA ÎN VIAȚĂ

I. Ce este Inteligenta Emotionala? Elemente Teoretice

- Elemente ale Inteligentei Emotionale. Componente ale Inteligentei Emotionale

- Auto–Constientizarea. Managementul Emotiilor

- Imaginea proprie si Auto–motivarea

- Abilitati sociale

- Beneficiile Inteligentei Emotionale

- Originile conceptului de „Inteligenta Emotionala

- Estimarea gradului de constientizare al inteligentei emotionale (IE)

 • Constientizarea informatiilor senzoriale

 • Constientizarea sentimentelor.

 • Tinerea unui jurnal al sentimentelor – aplicatie practică

 • Constientizarea intentiilor si constientizarea actiunilor .

- TREZIREA CONŞTIINŢEI - A DEVENI CONŞTIENT.

 DE CE? LA CE SERVEŞTE ACEASTA? CELE CINCI NIVELURI

 •  A deveni conştient de trecut (psihoterapie arheologică)

 • A deveni conştienţi că avem sentimente

 • A deveni conştienţi că proiectăm şi transferăm tot timpul

 • A deveni constient de proiectiile sale si transferurile mai personale

 • A deveni constient de numeroasele sale rezistente

 • Jocurile psihologice distructive Ignorantele ( Rogers si AT )

 • Scenariile de viata.  Rezistentele la schimbare 

 • A deveni constient de procesul interior actual  ” aici si acum ” (Gestalt)

 • De ce este nevoie sa devenim constienti?  De prezent si apoi  de trecut.

 

 

 

II.APLICATII PRACTICE - INTELIGENTA EMOTIONALA

              Exersarea capacității de a ne dezvolta inteligența emoțională prin :

 • Exercițiu pentru  a  simti  sentimentele
 • Exercițiu pentru a constienza  toate senzatiile si sentimentele
 • Exercitiu pentru a învăța sa le identificam
 • Exercitiu pentru a învăța sa le comunicam cuiva                                                                                             
 • Exercitiu pentru a  controla si a  amana  impulsurile vizand  un beneficiu mai mare
 • Exercitiu pentru a învăța sa recunoastem ce depinde de noi si ce depinde de celalalt, a integra nevoile sale in comportamente coerente adaptandu-le realitatiilor exterioare
 • Exercitiu pentru a observa sau intui sentimentele si nevoile celorlalti pentru a dezvolta relatii mai armonioase si  recunoasterea reciproca